Om Polyweld

1985 bildades Polyweld AB. Lennart Karlsson hade då redan arbetat med polyetensvetsning sedan 1973. Karriären började på Förenade Plast AB i Upplands Väsby, ett dotterbolag till Wiik & Höglund i Wasa. 1974 for flyttlasset till Järbo där vi finns idag, då anställd av Vinsoten AB. Då en av de största rörtillverkarna i Sverige. 1984 upphörde verksamheten och Polyweld bildades. 2006 började Hans Jernbom på firman, tidigare anställd på Ericsson i Gävle. 2015 övertog Hans företaget och resten är historia.